Như thế nào thì thuộc gầy hoặc béo? Công thức đơn giản tính thể trọng tiêu chuẩn là: Chiều cao thân thể (cm) – 105 = thể trọng (kg). Khi thể trọng thấp hơn 20% thể trọng tiêu chuẩn thì người đó là gầy. Khi vượt quá thể trọng tiêu chuẩn 20% thì là người…

Như thế nào thì thuộc gầy hoặc béo? Công thức đơn giản tính thể trọng tiêu chuẩn là: Chiều cao thân thể (cm) – 105 = thể trọng (kg). Khi thể trọng thấp hơn 20% thể trọng tiêu chuẩn thì người đó là gầy. Khi vượt quá thể trọng tiêu chuẩn 20% thì là người béo.

gay beo anh huong gi toi kinh nguyet

Người gầy thường là kết quả của cơ thể bị bệnh mãn tính, dinh dưỡng kém, công năng nội tiết mất điều hòa hoặc hạn chế ăn uống quá mức. Những thiếu nữ gầy, kinh nguyệt lần đầu tiên thường có chậm. Vì kinh nguyệt cần cơ thể tích đọng lượng mỡ nhất định, khi thể trọng đạt đến mức độ nhất định mới phát sinh. Sự duy trì chu kỳ kinh nguyệt cũng cần phải có cơ thể khỏe mạnh. Khi người gầy quá có thể phát sinh bế kinh, không có thai.

Người béo trái ngược hẳn với người gầy, thường là sự phản ảnh của dinh dưỡng quá dư thừa, sự chuyển hóa trong cơ thể rối loạn, một số công năng nội tiết nào đó mất điều hòa, cũng có thể gây nhiễu loạn kinh nguyệt, làm cho thời kỳ thanh xuân của thiếu nữ đến sớm trước thời hạn, làm cho phụ nữ ở thời kỳ thành niên xuất hiện kinh nguyệt không điều hòa.

Qua đó có thể thấy thể trọng thích đáng hết sức quan trọng đối với kinh nguyệt bình thường. Phụ nữ không nên quá chú trọng đến thân thể thon thả, mảnh mai, uyển chuyển, tùy tiện hạn chế ăn uống, dẫn đến cuối cùng sinh ra kinh nguyệt không điều hòa và nguy cơ đến sức khỏe toàn thân. Mặt khác tuy cần chú ý dinh dưỡng nhưng cũng không nên ăn no quá độ, thể trọng không nên tăng giảm bất bình thường, cả hai đều phải được coi trọng, kịp thời đến bệnh viện kiểm tra nguyên nhân gây bệnh béo quá hoặc gầy quá